Grote put Heidemeersen

Fondsenwerving door Stichting Fibona

Stichting FIBONA zamelt BOEKEN, STRIPS, CD’S EN DVD’S T.V.V.  "BOS VOOR IEDEREEN".

Ga voor concrete info naar de website van FIBONA.

De eerste campagne liep van 1 april 2012 tot 31 maart 2013. In deze periode werden er 144 schenkingen gedaan wat resulteerde in een bedrag van  4269,80 euro ten voordele van de aankoop van natuurgebied  in de regio Berlare/Dendermonde.

Vanaf 1 april 2013 is de tweede campagne gestart ten voordele van het  Natuurpunt-project ‘Bos voor Iedereen‘. Dit project heeft tot doel zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor de aanleg van nieuw bos in Vlaanderen.

Natuurpunt berekende immers dat 10 bomen en 10 m² grond 40 euro kosten. Momenteel worden er volop producten ingezameld, maar zodra de verkoop op kruissnelheid komt, zal je op de website www.fibona.be kunnen vinden hoeveel bomen de huidige actie al heeft opgeleverd. 

Voor meer info over het project: 'Bos voor iedereen'.

Fibona, opgericht op 22/02/2012 werkt op basis van vrijwilligers, is volledig autonoom en werkt ongesubsidieerd.

Fibona staat voor Financiering van Bos- en Natuurprojecten. Het doel van dit vrijwilligersinitiatief is om natuurverenigingen een financieel steuntje in de rug te bieden bij de aankoop van natuurgebieden. Deze organisatie, die in Berlare is gevestigd, besloot haar eerste campagne in eigen streek te voeren. Dit ook vanuit de overtuiging dat de projecten van Natuurpunt Dendermonding alle steun verdienen. Het idee om Fibona op te richten ontstond trouwens nadat de stichter had deelgenomen aan activiteiten van Natuurpunt in de Heidemeersen in Berlare en de Sint-Onolfspolder in Appels. Het zijn dan ook aankopen in deze gebieden die met de opbrengst van de eerste campagne zullen gesteund worden.

De initiatiefnemers verwachten geen actieve inbreng van de begunstigde afdeling, maar richten wel een warme oproep tot de leden van Natuurpunt om overtollige boeken, strips, CD’s en DVD’s te schenken. Fibona  contacteren kan op 0487/734.333 of via fibona@yahoo.com. De materialen worden na afspraak aan huis afgehaald. Schenkers ontvangen een schenkingsattest met inloggegevens, waarmee ze de resultaten van de campagne online kunnen volgen. Via dezelfde weg kan Natuurpunt permanent op de hoogte blijven van de te verwachten opbrengst. Meer info is te vinden op de website www.fibona.be .