Avondzicht Heidemeersen

Jaarlijkse fondsenwerving ten voordele van meer natuur in de regio.

6 oktober tot 27 oktober 2017: jaarlijkse huis-aan-huis verkoop sterchrysanten

Prachtige, in diverse kleuren verkrijgbare, sterchrysanten worden door bloementelers gekweekt om in de loop van de maand oktober te worden verkocht. De door de afdeling aangeboden variëteiten zijn in volle grond gekweekt en blijven meerdere weken in volle bloei. U mag er dus gerust in zijn dat de planten, tenminste als ze regelmatig voldoende water krijgen, met Allerheiligen nog prachtig bloeien.
Ieder jaar opnieuw trachten wij onze reservaten uit te breiden door de aankoop van nieuwe percelen. Een groot gedeelte van de aankoopsom wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest, en de gemeenten (behalve de gemeente Berlare). Het verschil tussen aankoopsom en subsidie wordt de restfinanciering genoemd. Onze afdeling heeft door recente aankopen (+- 3 ha) openstaande restfinanciering weg te werken en dit moet kost wat kost gebeuren willen we in de toekomst nog verder kunnen aankopen ! Hiervoor hebben we uw steun echt nodig !

Sterchrystanten

Oproep tot medewerking:

We lanceren hier dan ook een oproep naar onze leden om gedurende de maand oktober enkele uren, een avond, een dag, ...  mee te komen helpen. Iedereen, klein en groot kan helpen. Hoe meer hulp, hoe meer fondsen we kunnen verwerven ! 
Voor de leden van Zele is er een probleem wat de bedeling daar het gemeentebestuur onze vzw geen toelating geeft tot een deur-aan-deur-verkoop! We vragen de leden van Zele dan ook hun bestellingen telefonisch door te geven aan één van de bestuursleden zodanig dat we de planten tijdig voor Allerheiligen op hun thuisadres kunnen bezorgen. Op deze wijze kunnen jullie toch je steentje bijdragen voor het natuurbehoud in de regio en dat steentje kunnen we goed gebruiken. 
Leden of vrijwilligers die aan de actie willen meehelpen, gelieve contact op te nemen met Dirk De Mesel (0476/331043) en laat weten wanneer U bereid bent te helpen. Er zullen dan groepjes gevormd worden zodat u begeleid wordt door  bestuursleden die de actie organiseren. De overige leden kunnen hun duit in het zakje doen door het aankopen van chrysanten wanneer we ons aanmelden. Aan al diegenen die daadwerkelijk meewerken, op voorhand al van harte bedankt.

Kom uit je schelp en help de natuur een handje.

Terug naar Home