Biodiversiteit

Natuurstudie

Informatie over de toestand en verspreiding van soorten en biotopen vormt de basis voor een efficiënt en duurzaam natuurbehoud. Op basis van deze kennis kunnen beslissingen worden genomen over aankoop of beheer van natuurgebieden, en kan het beleid de juiste keuzes maken.

Waarnemingen

Het grootste deel van de gegevens over onze natuur is afkomstig van vrijwilligers. Duizenden mensen melden hun waarnemingen en observaties op www.waarnemingen.be, nemen deel aan een tel-project of doen op een gestructureerde manier aan natuurstudie. Samen vormen zij de primaire bron van kennis over de toestand van de natuur, die gebruikt kan worden voor het natuurbehoud.

Binnen de Denderregio en omgeving kan je actief deelnemen binnen één van volgende werkgroepen:

 • Werkgroep Invertebraten, Eric De Tré, 053/660432, eric.detre@vhm.be
 • Vogelwerkgroep Cinerea, Wouter Faveyts, 0479/273278, wouter.faveyts@telenet.be
 • Plantenwerkgroep Allium, Peter Tolleneer, 0498/408328, allium@belgacom.net
 • Zoogdierenwerkgroep Denderstreek, Joachim De Maeseneer, Joachimdm@yahoo.com
 • Paddestoelenwerkgroep Zwamvlok, Peter D’hondt, 053/807257, peter.dhondt@telenet.be
 • Werkgroep amfibieën & reptielen Ward, Koen De Maere, 0485/688982, greatskua2002@hotmail.com
  of ga naar Hyla (de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt).
 • Vogelwerkgroep Durmevallei, Joris Everaert, 0497/672369, joris.everaert@livingplanet.be

Of ga naar de nationale website en lever je bijdrage door:

 • actief te zijn binnen een afdeling of thematische werkgroep.
 • na een wandeling jouw observaties te melden
 • mee te doen aan een van onze nationale tel-projecten.

Reageren is niet mogelijk