Hooibeestje

Zandbijen actief op 't Stampkot.

Honderden Grijze zandbijen zijn weer actief op ’t Stampkot. Deze wilde bijen maken hun nest uitsluitend in een zandige bodem, en zijn volstrekt ongevaarlijk. Zag je ze ook al? Gelukkig bevat ’t Stampkot nog open zandige plaatsen. En dat willen we zo houden om deze populatie op peil te houden.

Wie goed observeert ziet op ’t Stampkot ook de Roodharige wespbij en de Gewone wolzwever (een vlieg) laag over de nestingangen vliegen. Dit zijn parasieten van de grijze zandbij. Hun tactiek is dezelfde: ervoor zorgen dat hun eigen eitjes bij de eitjes van de Grijze zandbij geraken, want zelf verzamelen ze geen voedsel voor hun nakomelingen. Een soort koekoeksgedrag dus. De vreemde eitjes komen iets eerder uit, de larves doden de larves van de Grijze zandbij en stelen het verzamelde voedsel.

Zandbijen