Natuurbeheer

Natuurwaarden in de brede zin vormen een essentieel gemeenschapsgoed. Het behoud, beheer en ontwikkeling ervan voor de gemeenschap en voor toekomstige generaties is een ecologische noodzaak en een ethische plicht. Naast de inzet voor de algemene natuurkwaliteit geldt dit in het bijzonder voor de ecologisch belangrijke, educatieve interessante of zeldzame en kwetsbare natuurwaarden. Natuurpunt wil deze onder meer vrijwaren door natuurgebieden veilig te stellen, in beheer te nemen en verder te ontwikkelen en op te komen voor de ruimtelijke en milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze natuurwaarden.

Natuurpunt Dendermonding heeft ongeveer 90 ha natuur in beheer:

  • Heidemeersen: ± 40 ha.
  • Sint-Onolfspolder: ± 33 ha (inclusief Pottelberghse schor: 5,72 ha).
  • Groot Schoor: 8,77 ha.
  • Brede Schoren en Konkelschor: 5,0610 ha
  • Paddebeek- en Porrebeekvallei: ± 5 ha.
  • Wachtbekken 6: ± 9 ha

Dit vraagt heel wat werk dat voor een belangrijk deel op vrijwilligers steunt. Iedere helpende hand (al is het maar van enkele uren of een dag) is dan ook van harte welkom.

Reageren is niet mogelijk