Natuurpunt foto

Educatie

Natuurpunt Educatie stelt zich tot doel mensen te vormen die inzetbaar zijn op het vlak van natuurstudie en -behoud. Met educatie rond natuurstudie, -behoud en -beheer is het uiteindelijk de bedoeling het maatschappelijk draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen te vergroten. Onze hoofdtaak is dan ook het inrichten van cursussen en het geven van educatieve ondersteuning.

Voor meer info verwijzen we graag naar de Nationale site van Natuurpunt.