Natuurpunt foto

Natuurbeleid

Via de beleidswerking wil Natuurpunt invloed uitoefenen op het natuurbeleid, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. Natuurpunt moet ervoor zorgen dat er bij het nemen van beslissingen rekening gehouden wordt met natuur en milieu.

Meer over natuurbeleid vindt u op de Nationale site.