Natuurpunt foto

Natuurstudie

Informatie over de toestand en verspreiding van soorten en biotopen vormt de basis voor een efficiënt en duurzaam natuurbehoud. Op basis van deze kennis kunnen beslissingen worden genomen over aankoop of beheer van natuurgebieden, en kan het beleid de juiste keuzes maken.

Het grootste deel van de gegevens over onze natuur is afkomstig van vrijwilligers. Duizenden mensen melden hun waarnemingen en observaties op www.waarnemingen.be, nemen deel aan een telproject of doen op een gestructureerde manier aan natuurstudie. Samen vormen zij de primaire bron van kennis over de toestand van de natuur, die gebruikt kan worden voor het natuurbehoud.

Binnen de Denderregio en omgeving kan je actief deelnemen binnen één van volgende werkgroepen:

Of ga naar de nationale website en lever je bijdrage door: