Kuifeend Marc Rogghe

Sigmawerken in de Paardenweide te Berlare in de eindfase.

Riet-atol in de Paardeweide

Met de vorderingen van de werken van het geactualiseerd Sigmaplan wordt er veel nieuwe natuur gecreëerd in de Scheldevallei. In Berlare, Wichelen en Kalken komen de dijk- en natuurinrichtingswerken in een eindfase. Planten en dieren krijgen er nu concrete veelbelovende kansen. De lokale vrijwilligers van Natuurpunt volgen de ontwikkelingen op de voet en brengen verslag uit.

Nu al tureluur

Vorig jaar al werd in Wichelen het gecontroleerde getijdengebied Bergenmeersen in werking gesteld. Twee keer per dag stroomt het Scheldewater er in en uit de vroegere polder van 40 hectare groot. De slikken en schorren van de zeldzame getijdenatuur komen er tot ontwikkeling. Meteen al vond een koppeltje tureluur het een ideale plek om te broeden. Het is nu wachten op andere interessante soorten zoals het porseleinhoentje bijvoorbeeld. Er is ook gedacht aan de wandelaars want een lang en breed knuppelpad geeft iedereen de kans om dit nieuw natuurgebied van nabij te verkennen… een aanrader!

Moeraszone in het oostelijk deel van de Paardeweide: “laat het riet maar groeien…” (Daan Stemgée)Moeraszone in het oostelijk deel van de Paardeweide: “laat het riet maar groeien…” (Daan Stemgée)

Nog voor de zomer zouden ook de laatste werken in de Paardeweide, een gecontroleerd overstromingsgebied, moeten afgerond zijn; zo vertelt ons de projectingenieur Michaël De Beukelaer van Waterwegen en Zeekanaal. Momenteel legt men de laatste hand aan een nieuwe en grotere afwateringssluis en ook een lange vistrap. Dit kanaaltje biedt kansen aan vissoorten om te migreren van en naar de moeraszone van de Paardeweide. In dit oostelijke gedeelte zal er gestuwd worden naar een hoger en geïsoleerd waterniveau opdat er rietveld en open water kan ontstaan. Grond om de binnendijken met 2 meter te verhogen werd in deze zone uitgegraven waardoor ze werd omgevormd tot een atol van 6 eilanden. Die toekomstige rietvelden zullen hopelijk een nieuwe en veilige thuishaven bieden aan doelsoorten als snor, rietzanger en vooral ook roerdomp en woudaapje. Hier komt ook nog een wandelpad dat de buiten- en binnendijk met elkaar zal verbinden en de bezoekers zal toelaten om de natuurwaarden intens te beleven.

Wetland voor de grutto

Het wordt pas echt interessant als we het gebied bezoeken samen met projectleider Dominiek Decleyre van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hij legt ons uit dat aan de rand van de Paardeweide een strook werd opgehoogd met mindere kwaliteit van grond die niet bruikbaar was voor de dijken. Dat gaf de gelegenheid om daar een schermbos te voorzien met soorten van hardhoutooibos. Schoolkinderen, studenten tuinaanleg en natuurarbeiders hebben er ondertussen enkele duizenden jonge boompjes aangeplant.

Dominiek Decleyre (ANB) aan de vistrap. (Daan Stemgée)Dominiek Decleyre (ANB) aan de vistrap. (Daan Stemgée)

Het grootste en drogere deel van de Paardeweide echter zal in grote mate bestaan uit dotterbloemgraslanden en glanshaverweiden. De doelsoorten van deze ‘wetlands’ zijn weidevogels zoals kievit en grutto, en als het even kan… kwartelkoning. De vroegere landbouw heeft er de baan geruimd voor ‘natuurbouw’ hoewel de landbouwers nauw betrokken zullen worden bij de uitvoering van het natuurbeheer. In dit deelgebied had Natuurpunt de laatste tien jaar al veel percelen kunnen verwerven. De kans is dan ook groot dat onze lokale vrijwilligers er een belangrijke verantwoordelijkheid zullen kunnen opnemen in het beheer en de monitoring. Samen met de achtergelegen Heidemeersen en het Paardenbroek strekt er zich nu in Berlare een groot natuurgebied uit dat de komende jaren kan uitgroeien tot een hotspot voor fauna en flora.


Daan Stemgée

Info : www.sigmaplan.be en klik door naar projectgebied ‘Kalkense Meersen’

Terug naar Heidemeersen