Natuurpunt foto

Reservaten

Binnen onze afdeling hebben we momenteel volgende reservaatsprojecten:

Plaatselijke vrijwilligers olv de conservators en in overleg met het hoofdsecretariaat te Mechelen, bouwen steeds verder aan de uitbouw van deze reservaten. Dit geschiedt in eerste instantie door de aankoop van nieuwe percelen, gelegen binnen de perimeter van het reservaat. Daarna wordt op basis van de potenties een welomschreven beheer uitgevoerd dat er moet voor zorgen dat de natuurwaarden optimaal worden behouden en verder kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van dergelijke beheerswerken zijn: verwijderen van exoten en vertuining, aanplanten van streekeigen bomen en struiken, hooien, herstellen van poelen, maaien en afvoeren van maaisel, verwijderen van bebouwing,…
Onze reservaten staan steeds open voor bezoekers. Je bent er van harte welkom op geleide wandelingen en excursies en je kan altijd als vrijwilliger je steentje bijdragen door te helpen bij tal van beheerswerken (zie Activiteiten). Vooral in de St.Onolfspolder en de Heidemeersen kan je tevens op eigen houtje door het gebied wandelen door gebruik te maken van de vele plaatselijke wegen en paden. We wensen u een leerrijke en leuke tocht toe !

Voor wandelkaartjes in verband met de verschillende gebieden, klik hier.