Over ons

Bestuur

Briefwisseling en contactadres: Natuurpunt Dendermonding, p/a Jef Scheirsstraat 36, 9200 Oudegem

Secretaris: Mikol De Decker – 052 21 57 22

Penningmeester: Bart Dierickx – 0475 62 70 21

Redactie Regionaal tijdschrift: Dirk De Mesel

Bestuursleden: Jan De Coninck, Mikol De Decker, Dirk De Mesel, Bart Dierickx, Sofie Noppe, Daan Stemgee, Stefaan Thibau, Geert Vergote, Tarcy Verstraeten,

Contactpersonen reservaten:

Brede Schoren en Konkelschoor Berlare: Dirk De Mesel – 0476 33 10 43

De Padde- en Porrebeekvallei Schoonaarde: Dirk De Mesel – 0476 33 10 43

Groot Schoor Grembergen: Tarcy Verstraeten – 052 21 11 11

Heidemeersen Berlare: Stefaan Thibau – 052 42 69 72

Sint-Onolfspolder Appels: Bart Dierickx – 0475 62 70 21

Wachtbekken 6 Sint-Gillis : Dirk De Mesel 0476 33 10 43

Gidsen en educatie

Groot Schoor: Tarcy Verstraeten  – 052 21 11 11

Heidemeersen: Geert Vergote & Sofie Noppe – 0474 27 69 36

Sint-Onolfspolder: Bart Dierickx – 0475 62 70 21

Vertegenwoordiging:

Onze afdeling is vertegenwoordigd in de Mina-raad van Dendermonde, de Milieuraad van Berlare en in het bekkencomité van de Vondelbeek en werkt samen met het Agentschap voor Bos en Natuur.

Vertegenwoordiger Minaraad Dendermonde: Bart Dierickx

Vertegenwoordiger Gecoro Berlare: Bart Thibau

Vertegenwoordigers Minaraad Berlare: Dirk De Mesel, Jan De Coninck, Stefaan Thibau

Vertegenwoordiger Regionaal Landschap Schelde – Durme: Bart Dierickx

Bovendien wordt er regionaal met negen afdelingen samengewerkt in studiegroepen rond vogels, insecten, flora,… binnen de Denderstreek. De regio geeft een informatief en kleurrijk contactblad “Dendriet” uit waarin o.a. alle activiteiten worden aangekondigd.

Reageren is niet mogelijk