Natuurpunt foto

Afdelingsbestuur

Briefwisseling en contactadres: Natuurpunt Dendermonding, p/a Jef Scheirsstraat 36, 9200 Oudegem

Secretaris: Mikol De Decker, Dr. Haekstraat 37, 9200 Grembergen 052/21.57.22

Penningmeester: Bart Dierickx, Jef Scheirsstraat 36, 9200 Oudegem 052/21.03.81

Redactie Regionaal tijdschrift: Dirk De Mesel

Contactpersonen reservaten:

Sint-Onolfspolder Appels: Bart Dierickx, Jef Scheirsstraat 36, 9200 Oudegem 052/21.03.81

Heidemeersen Berlare: Stefaan Thibau, Turfputstraat 84A, 9290 Berlare 052/42.69.72

Brede Schoren en Konkelschoor Berlare: Dirk De Mesel, Sint-Jobstraat 26, 9290 Berlare 0476/331043

Groot Schoor Gremberen: Tarcy Verstraeten, Voortweg 6, 9200 Grembergen 052/21.11.11

Wachtbekken 6 Sint-Gillis : Dirk De Mesel, Sint-Jobstraat 26, 9290 Berlare 0476/33.10.43

De Padde- en Porrebeekvallei Schoonaarde: Dirk De Mesel, Sint-Jobstraat 26, 9290 Berlare 0476/33.10.43

Paddenoverzet De Dammen Dendermonde: Vanessa van de Walle: 0486/815371

Vertegenwoordiging:

Onze afdeling is vertegenwoordigd in de Mina-raad van Dendermonde, de Milieuraad van Berlare en in het bekkencomité van de Vondelbeek en werkt samen met het Agentschap voor Bos en Natuur.

Vertegenwoordiger Minaraad Dendermonde: Bart Dierickx, Jef Scheirsstraat 36, 9200 Oudegem 052/21.03.81

Vertegenwoordiger Gecoro Berlare: Bart Thibau

Vertegenwoordigers Minaraad Berlare: Daan Stemgee, Dirk De Mesel, Stefaan Thibau

Vertegenwoordiger Regionaal Landschap Schelde - Durme: Mikol De Decker

Bovendien wordt er regionaal met negen afdelingen samengewerkt in studiegroepen rond vogels, insecten, flora,… binnen de Denderstreek. De regio geeft een informatief en kleurrijk contactblad “Dendriet” uit waarin o.a. alle activiteiten worden aangekondigd.