Onze reservaten

Ontdek de diversiteit van onze reservaten, van natte hooilanden tot rivierduinen.

Activiteiten

Niets beter dan de natuur om even te ontspannen. Via tal van activiteiten leer je meteen de biodiversiteit in onze reservaten ontdekken.

Natuurbeheer

Zin om mee de natuur te beheren? Help de natuur een handje vooruit en kom naar één van onze beheersactiviteiten.

Natuurinfo

Vogels, zoogdieren, vlinders, planten, paddenstoelen, amfibieën, reptielen , ... Leer onze soorten vlot herkennen.

Steun Meirdam met uw gift.

Dichtbij het centrum van Dendermonde, jawel, aan de monding van de Dender, ligt Meirdam. Hier heeft onze afdeling 7,2 hectare grond kunnen aankopen. Een nieuwe stap voor de natuur.

Bescherm, beheer en beleef samen met ons de natuur.

Natuurpunt Dendermonding is één van de 160 plaatselijke afdelingen en heeft zijn werkingsgebied in Dendermonde, Zele en deelgemeente Berlare. Vrijwilligers zetten zich ten volle in om de natuur te beschermen en te beheren.

20 oktober: trektelling Aubroek

20 oktober: trektelling Aubroek
Zaterdag 20 oktober, vanaf 7:50
Trektelling Aubroek
Waterhoek 25, Berlare

26 oktober, beheer Heidemeersen

26 oktober, beheer Heidemeersen
Zaterdag 26 oktober, 9:00 – 12:00
Beheerwerken Heidemeersen
Berlare

17 november: wandeling Heidemeersen

17 november: wandeling Heidemeersen
Zondag 17 november, 14:00 – 17:00
Herfstwandeling Heidemeersen
Basisschool Ten Berge,
Galgenbergstraat 39, Berlare

23 november, Dag van de Natuur

23 november, Dag van de Natuur
Zaterdag 23 november, 9:00-17:00
Dag van de Natuur
Knotten van wilgen
Heidemeersen Berlare

7 december, beheer Padde- en Porrebeek

7 december, beheer Padde- en Porrebeek
Zaterdag 7 december
Beheerwerken Padde- en Porrebeekvallei
Afzetten hakhout

14 december: beheer Sint-Onolfspolder

14 december: beheer Sint-Onolfspolder
Zaterdag 14 december
Beheerwerken Sint-Onolfspolder
Knotten wilgen, afzetten houtkant

Giften

Giften
Steun rechtstreeks de natuur
door een gift te storten ten voordele
van de reservaatsprojecten.